Ważne dla organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia PFRON

W związku z trudnościami w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym wywołanymi epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił zasady realizacji i rozliczania umów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-dla-organizacji-pozarzadowych-korzystajacych-ze-wsprcia-pfron