Tarcza antykryzysowa 7.0 – dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

w ramach 7.0 odsłony tarczy antykryzysowej mikro i mali przedsiębiorcy (z określonych branż) mogą skorzystać z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Listę branż objętych wsparciem oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj -> Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

Poniżej informacje z poszczególnych Urzędów Pracy z subregionu podhalańskiego:

-> Nowy Targ

-> Zakopane

-> Sucha Beskidzka