SUZ – Standard Usług Zdalnego Uczenia się

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych przedstawia wyczekiwany i bardzo istotny dla sektora Standard Usług Zdalnego Uczenia się, w skrócie „SUZ”.

Zapoznaj się ze Standardem Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ

Głównym celem Standardu jest zapewnienie wysokiej jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie, może stanowić przewodnik dla dostawców i odbiorców usług rozwojowych, a także dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i finansowanie rozwoju/uczenia się.

Skąd potrzeba opracowania Standardu? Rada dostrzegła silny wzrost udziału usług rozwojowych realizowanych zdalnie – za pośrednictwem Internetu. Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła ten proces i zmusiła wiele podmiotów oraz ich klientów do rezygnacji ze stacjonarnych form uczenia się. Dzisiaj zdalne usługi rozwojowe są realizowane w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym finansowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Tworząc Standard przyjęliśmy, że chcemy osiągnąć dwa główne cele: promować podnoszenie jakości świadczenia usług rozwojowych oraz dostarczyć obiektywnych informacji na temat jakości wszystkim interesariuszom usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Z tego powodu staraliśmy się maksymalnie uprościć język, a tam gdzie nam się to nie udało, opracować słownik pojęć.

Standard Usług Zdalnego Uczenia się składa się z 14 elementów pogrupowanych w 3 częściach: odnoszących się do relacji z klientem, projektowania i realizacji usługi. Poszczególne elementy stanowią minimum wymagań, które stawiamy realizatorowi usługi. W sposób zamierzony Standard skupia się jedynie na wymaganiach specyficznych dla usług zdalnego uczenia się, a przez to może być traktowany jako uzupełnienie innych standardów odnoszących się do wszystkich usług rozwojowych lub standardów odnoszących się do zapewniania jakości usługi. Standard nie obejmuje wielu elementów np. dotyczących tworzenia treści i pomocy dydaktycznych czy szczegółowych wymagań technicznych wiążących się z usługami, które rynek określa mianem e-learning. Wiele z nich znajdzie się w opracowywanym „Zbiorze dobrych praktyk usług zdalnego uczenia się”, który opublikujemy już wkrótce.

Jak można korzystać ze Standardu?

⇒ Jeżeli jesteś odbiorcą usługi lub osobą odpowiedzialną za zarządzanie czy finansowanie rozwoju, możesz zorientować się czego wymagać od dostawcy takiej usługi. Takie wymagania można postawić np. w zamówieniu/zapytaniu ofertowym lub zawrzeć je w umowie. Przy każdym elemencie Standardu znajduje się pozycja „REZULTAT”, ta część poinformuje o tym czego możesz miarodajnie oczekiwać od dostawcy.

⇒ Jeżeli jesteś dostawcą usług, Standard może posłużyć do weryfikacji dotychczasowych praktyk i ukierunkować wprowadzenie zmian. Jeżeli dokonujesz oceny efektywności swoich usług, możesz sprawdzić czy stosujesz poszczególne praktyki opisane w Standardzie i czy wpływają one pozytywnie na zakładane rezultaty. Jeżeli pojawi się na rynku oferta podmiotów audytorskich, to możesz przejść proces walidacji/certyfikacji, która obiektywnie potwierdzi spełnianie Standardu.

⇒ Jeżeli reprezentujesz środowisko audytorów, jesteś osobą odpowiedzialną za nadzór i kontrolę usług, możesz stosować standard jako listę kontrolną, a jeżeli chcesz opracować narzędzie do audytów – zwróć się bezpośrednio do Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Szczegóły –> tutaj