Stan zagrożenia epidemicznego – organizacja pracy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

Z związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie i biurach Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Prosimy, aby wszelkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z naszą załogą, załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez kontakt mailowy.

Poniżej podajemy numery kontaktowe i adresy mailowe przydatne dla Beneficjentów poszczególnych projektów:

Sprawy związane z ogólną działalnością Fundacji: 18 26 77 739 w.21; adres mailowy: mwozniak@frrr.pl;

Księgowość FRRR: 18 26 77 739 w. 31, adres mailowy: mkocik@frrr.pl;

Fundusz Pożyczkowy BGK: 18 26 77 739 w. 24 i w. 35; adresy mailowe: ismolen@frrr.pl; aluberda@frrr.pl;

Fundusz Pożyczkowy SPO WKP oraz FP i NGO: 18 26 77 739 w.27, adres mailowy: itraczyk@frrr.pl;

Projekty „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” oraz „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”: 18 26 77 739 w.22, tel. kom.: 537 430 555; adres mailowy: eantoasz@frrr.pl; mmalina-pachacz@frrr.pl;

Projekty „Mój szef to ja!” oraz „Mój szef to ja! II”: 18 26 77 739 w.22, tel. kom.: 537 430 555, adres mailowy: jskawska@frrr.pl;

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”: 18 26 77 739 w.32, adres mailowy: mmalina-pachacz@frrr.pl, mwozniak@frrr.pl;

Biuro FRRR w Tarnowie: 601 358 763; adres mailowy: jprzybylo@frrr.pl;

Biuro FRRR w Krakowie: 889 875 721; adres mailowy: mkochanowska@frrr.pl