ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/KON/OWES/2020

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/KON/OWES/2020
Dotyczącego świadczenie usług księgowych i doradztwa finansowego dla PES
w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”
Informacja o wybranym wykonawcy:
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Biuro Podatkowe Fik sp. z o. o.
ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz
Data wpływu oferty: 26.06.2020 r. godz.: 11:50
Cena – 110,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych 00/100) za jedną godzinę usługi doradczej świadczonej na rzecz jednego Podmiotu Ekonomii Społecznej
Podmioty, które złożyły ofertę:
1. Biuro Podatkowe Fik sp. z o. o.
ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz
liczba uzyskanych punktów: 90
2. Biuro Podatkowe INVICTO Joanna Jachymiak
ul. os. Bór 13, 34-400 Nowy Targ
liczba uzyskanych punktów: 57,17.