Tarnowskie Bony Rozwojowe

 

System Obsługi


Chcesz rozwinąć swoją działalność korzystając z usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników?

Zdobądź nawet 80% dofinansowania! Pomoże Ci ono w podjęciu decyzji o wzięciu udziału w usługach rozwojowych oferowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sam decydujesz jaką tematykę wybrać z ponad 30 000 szkoleń i usług rozwojowych dostępnych w BUR.

Krok 1

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie i jaką część kosztów możesz pokryć w ramach dofinansowania.

Jesteś Przedsiębiorcą lub Pracodawcą, który posiada siedzibę/oddział, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, miasta Tarnów?

Możesz wziąć udział w projekcie i otrzymać 50% dofinansowania!

Dodatkowo, jeżeli:

  • prowadzisz przedsiębiorstwo w branży/sektorze istotnym z punktu widzenia województwa (wykaz znajdziesz w załączniku nr 2 do Regulaminu wsparcia)?
  • chcesz skorzystać z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji?
  • chcesz skorzystać z usługi rozwojowej, która dotyczy rozwijania umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki?

Możesz otrzymać 80% dofinansowania!


 

Krok 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Wszystko możesz załatwić elektronicznie, usiądź więc wygodnie w swoim biurze i wykonaj kolejno poniższe czynności:

  1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  2. Poczekaj około 15 minut - dzięki temu większość informacji w naszym systemie zostanie zaimportowana z BUR.
  3. Zarejestruj się w naszym Systemie Obsługi.
  4. W czasie trwania naboru złóż Wniosek poprzez System Obsługi.

Pamiętaj, zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc w procesie aplikowania do projektu. Telefon, mail, spotkanie -> wszystkie formy dozwolone :)


 

Krok 3

Podpisanie umowy

Po pozytywnej weryfikacji Twojego Wniosku przygotujemy umowę, którą możemy podpisać w jednym z naszych biur lub u Ciebie.
Znajdziesz w niej niezbędne informacje do wpłaty Twojej części kosztu usługi (nazywamy ją „wkładem własnym”).
Kiedy wpłacisz wkład własny, pracownik Punku Obsługi zarejestruje w Bazie Usług Rozwojowych Twój unikalny numer (nazywamy go „ID wsparcia”). Od tego momentu możesz skorzystać ze szkoleń z dofinansowaniem.


BRAWO! MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

Usługi rozwojowe (min. szkolenia) dostępne są do wyboru z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Instrukcja BUR - zapis na usługę rozwojową


Krok 4

Udział w usłudze rozwojowej

Ty i/lub Twoi pracownicy bierzecie udział w usłudze rozwojowej.
PAMIĘTAJ!!!
Przed rozpoczęciem szkolenia Ty i/lub Twoi pracownicy musicie podpisać Oświadczenie Uczestnika Projektu, a po skorzystaniu z usługi (szkolenia, doradztwa, egzaminu) musicie wypełnić ankietę oceniającą w BUR. Jeśli tego nie zrobicie, nie będziemy mogli dofinansować usługi.


Krok 5

Rozliczenie z Dostawcą Usługi

Po zakończeniu usługi rozwojowej i uzupełnieniu przez Ciebie (i/lub Twoich pracowników) ankiet możemy dokonać rozliczenia z Dostawcą Usługi. Ten etap odbywa się bez Twojego udziału.


Harmonogram naborów w 2024 r.

Dla kogo? Kiedy?
Samozatrudnieni, Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa kwiecień 2024 r.
Duże Przedsiębiorstwa lipiec 2024 r.
Samozatrudnieni, Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa sierpień 2024 r.
Pracodawcy inni niż Przedsiębiorstwa wrzesień 2024 r.
Samozatrudnieni, Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa październik 2024 r.
* Harmonogram może być aktualizowany. Ogłoszenia o planowanym naborze znajdziesz na min 3 dni przed jego rozpoczęciem w Aktualnościach oraz na profilu Facebook Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

Pamiętaj, że wszelkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie wsparcia.

Dokumenty rekrutacyjne

 

Instrukcje

 


Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 dotyczące takich obszarów jak: szkolenia, informacja i promocja, transport, cyfryzacja, architektura.
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do funduszy unijnych.
W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są prostym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Projekt jest realizowany zgodnie z prawami i wolnościami określonymi w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U . z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) (Dz. U. UE. C. z 2007 r. Nr 303, str. 1 z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu jak i Beneficjenta. Uczestnicy Projektu mają możliwość zgłaszania podejrzenia o niezgodności projektów (operacji) lub działań związanych z realizacją projektu z KPP i KPON do Instytucji Pośredniczącej (WUP w Krakowie) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Projekt "Tarnowskie Bony Rozwojowe" realizujemy dzięki wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. 

Główne zadania:
1. System informatyczny do obsługi bonów -> celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych a efektem spełnienie wymagań PSF w zakresie dostępności, stabilności i bezpieczeństwa systemu oraz zwiększenie szansy na ocenę usług rozwojowych na wysokim poziomie
2. Obsługa klienta -> celem zadania jest pomoc w aplikowaniu do projektu oraz rozliczenie bonów zgodnie z PSF a efektem udzielenie wsparcia zgodnie z potrzebami grupy docelowej w oparciu o PSF oraz rozliczenie bonów rozwojowych
3. Bony rozwojowe -> celem jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych podmiotów z grupy docelowej i ich pracowników poprzez bony rozwojowe a efektem udzielenie wsparcia 
4. Kontrola jakości wsparcia -> celem jest kontrola jakości wsparcia w ramach usług rozwojowych dla grupy docelowej a efektem objęcie kontrolą min. 20% usług rozwojowych oraz min. 10% podmiotów z grupy docelowej.

Grupa docelowa to Pracodawcy (w głównej mierze należący do sektora mikro, małych i średnich Przedsiębiorców) oraz ich Pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek z siedzibą, filią, delegaturą, oddziałem lub inną formę działalności na terenie podregionu tarnowskiego (powiat brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów).

Celem projektu jest zwiększenie potencjału do zmian przedsiębiorstw, pracodawców oraz ich pracowników poprzez rozwój kompetencji kadr za pośrednictwem usług rozwojowych w oparciu o system popytowy i Bazę Usług Rozwojowych. Realizacja celu jest możliwa poprzez skorzystanie z bonów rozwojowych w ramach BUR zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony grupy docelowej.

Efektem będzie objęcie wsparciem 330 Przedsiębiorstw i Pracodawców oraz ich 1357 pracowników w podregionie tarnowskim w terminie do 31.12.2026 r.

Wartość projektu: 9 932 617,20 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 442 667,20 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Status: Trwa Tarnowskie Bony Rozwojowe

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

4 nabór dla DUŻYCH przedsiębiorstw !!
Kiedy? od 17.07 od godz. 10:00 do 07.08 do godz. 16:00 (lub wyczerpania alokacji)
Kto? DUŻE Przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział lub filię na terenie powiatu brzeskiego; dąbrowskiego, tarnowskiego i m. Tarnów;
Pula podstawowa: 500 000 zł
Pula rezerwowa: 400 000 zł
Ważność bonów: 4 miesiące
16599 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)