Sądeckie Bony Szkoleniowe II

Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”

Projekt realizujemy dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Dla kogo? (grupa docelowa)
-dla 402 pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu sądeckiego tj. powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza i ich 1608 (820 kobiet, 788 mężczyzn) pracowników.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:
– szkoleniach
– doradztwie
– egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją dofinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Dzięki lepiej wykwalifikowanym pracownikom pracodawca/ przedsiębiorstwo może zyskać przewagę konkurencyjną i polepszyć swój wizerunek na rynku.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
– informowanie pracodawców i przedsiębiorców o możliwości finansowania usług rozwojowych za pomocą bonów rozwojowych zgodnie z Podmiotowym Systemem Finansowania,
- zachęcanie ww. podmiotów do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników,
- obsługa ww. podmiotów z podregionu sądeckiego (zadania: rekrutacja, podpisywanie umów i wydawanie bonów rozwojowych, finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych, monitorowanie usług rozwojowych i kontrola pracodawców/przedsiębiorstw biorących udział w projekcie).Jak wziąć udział?

Regulamin wsparcia, nabory rekrutacyjne, szczegółowe wymogi, dane adresowe i kontaktowe zamieszczone są na stronie https://bony2.mojszeftoja.pl/

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Kto realizuje projekt?
– Miasto Nowy Sącz – Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości
– Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
– Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
– Sądecka Izba Gospodarcza.

Jaki jest cel projektu?
–wsparcie dostosowania do zmian 402 pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu sądeckiego tj. powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza i ich 1608 (820 kobiet, 788 mężczyzn) pracowników poprzez możliwość skorzystania z usług rozwojowych (za pomocą bonów rozwojowych) zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy i Bazę Usług Rozwojowych w okresie 36 m-cy od rozpoczęcia projektu.

Jakie są główne efekty/ rezultaty projektu?

- 402 pracodawców i przedsiębiorstw i ich 1608 pracowników objętych wsparciem (usługami rozwojowymi),
- minimum 1442 pracowników pracodawców i przedsiębiorstw nabędzie kwalifikacje/kompetencje dzięki skorzystaniu z usług rozwojowych.

Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracodawców i ich pracowników poprzez udział w usługach rozwojowych w związku ze szczególnymi potrzebami transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej pozwoli pracodawcom i ich pracownikom na zwiększenie swojej konkurencyjności i produktywności.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych. Całkowita wartość projektu to 12 539 319,48 zł, w tym 10 658 031,48 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Status: Trwa Sądeckie Bony Szkoleniowe II

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

1741 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)