Pożyczka Płynnościowa POIR

[aktualizacja: 05.08.2020 godzina 9:30]

Szanowni Państwo,

w związku z wpływem wniosków pożyczkowych w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków informujemy, że nabór zostaje zamknięty.


Szanowni Państwo,

w związku z pozyskaniem przez KSWP dodatkowych środków finansowych,  w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godzinie 8:00 wznowiony zostanie nabór wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR. Aktualne dokumenty znajdują się poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wnioski o pożyczkę, dla przedsiębiorców z terenu województwa małopolskiego, będzie można składać:

  • elektronicznie, przesyłając na adres : mkochanowska@frrr.pl
  • osobiście w biurach FRRR: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20f/1, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, 33-100 Tarnów, Paderewskiego 6

Wizyty w biurach FRRR odbywają się z zachowaniem środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz rękawiczki. Po wejściu do biura prosimy o oczekiwanie na pracownika.

O projekcie

Pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni. Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.

Warunki pożyczki:

  • Brak opłat i prowizji
  • Wkład własny nie jest wymagany
  • Spłata tylko rat kapitałowych – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące
  • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
  • Wartość pożyczki nie może przekroczyć 15 mln zł
  • Wakacje kredytowe – raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty)

Na co można przeznaczyć pożyczkę:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

⇒ wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

⇒ zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

⇒ spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

⇒ zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

⇒ wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

 

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Parametry pożyczki:

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do FRRR.

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.

Finansowanie:

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR zawartej między Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki, jakie BGK przeznaczył na instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR dla Makroregionu Południowego, to kwota 61 000 000,00 PLN.

W województwie małopolskim KSWP realizuje umowę współpracując z następującymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi:

Fundacją Rozwoju Regionu Rabka; Rabka-Zdrój: ul. Orkana 20F/1, tel. 18 26 777 39

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Kraków: ul. Kordylewskiego 11, tel. 12 617 66 69,  @: pozyczki@marr.pl

Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.; Tarnów: ul. Szujskiego 66, tel. 14 621 34 50

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. Z o.o.; Oświęcim: ul. Unii Europejskiej 10, tel. 33 844 73 44

Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.; Chrzanów: ul. Grunwaldzka nr 5, tel. 32 623 06 35

Stowarzyszeniem Samorządowym Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju; Sucha Beskidzka: ul. MICKIEWICZA 175, nr 175, tel. 33 874 11 03 / 33 874 13 15