Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Informujemy, że decyzją Małopolskiego Funduszu Rozwoju, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przyznane zostało Prawo Opcji na kwotę Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy w wysokości 10 000 000 PLN  na Instrument Finansowy dotyczący Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU.

W związku z powyższym, z dniem 15.09.2023 r. nabór wniosków do funduszu Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU zostaje wznowiony.


 

Informujemy, że z dniem 30.08.2023 r. pula dostępnych środków na udzielanie Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU została wyczerpana.

W związku z powyższym, nabór wniosków do funduszu Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU został zakończony.

Informacja o ewentualnym wznowieniu naboru zostanie opublikowana na stronie projektu.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 29.11.2022 o godzinie 8:00

W dniu 8 listopada 2022 roku Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zawarła z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (MFR) Umowę Operacyjną nr MFR/3/REACT2/2022/U Instrument Finansowy dotyczący Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU. Realizacja zamówienia objętego Umową ma na celu utworzenie i wdrożenie Instrumentu Finansowego dotyczącego Pożyczek Antykryzysowych REACT-EU skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do MFR (który pełni rolę Menadżera FF), na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki - instrumenty finansowe dla MŚP” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota środków jaką FRRR dysponuje na udzielanie jednostkowych pożyczek w ramach tego instrumentu finansowego to 20 mln zł.

Warunki Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU:

 • Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 zł
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • Oprocentowanie: Stałe w okresie spłaty pożyczki
 • Wysokość oprocentowania:
 • na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, stanowiące pomoc de minimis, równe wysokości ½ stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, obecnie 3,81% w skali roku
 • a zasadach rynkowych dla przedsiębiorców wykluczonych z pomocy de minimis,  obecnie od 8,22% w skali roku
 • Brak opłat i prowizji
 • Bez wymogu wkładu własnego
 • Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego
 • Cel finansowania: inwestycyjny
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą cele inwestycje  dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego, dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:

  • rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
  • utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
  • przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
  • zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
  • wykorzystywania w działalności OZE;
  • inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez FRRR.

Wnioski o Pożyczkę Antykryzysowa REACT-EU w ramach naboru ciągłego można składać osobiście, pocztą lub kurierem.

Informacje o pożyczkach można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 20f/1, tel. 18 26 777 39, wew. 29,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Marcika 4a, I piętro, lok. 9, tel. 575 152 750, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 62 103 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Status: Trwa Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

• Kwota pożyczki do 1.500.000 zł
• Okres spłaty do 84 miesięcy
• Okres karencji do 6 miesięcy
• Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
1653 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)