Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na pożyczki nabór wniosków w ramach projektu został zakończony.

W ramach projektu udzielono 88 pożyczek na łączna kwotę 30.000.000 zł, średnia wartość pożyczki to 340.909,09 zł.


Informujemy, że decyzją Małopolskiego Funduszu Rozwoju, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przyznane zostało Prawo Opcji na kwotę Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy w wysokości 10 000 000 PLN  na Instrument Finansowy dotyczący Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU.

W związku z powyższym, z dniem 15.09.2023 r. nabór wniosków do funduszu Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU zostaje wznowiony.


 

Informujemy, że z dniem 30.08.2023 r. pula dostępnych środków na udzielanie Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU została wyczerpana.

W związku z powyższym, nabór wniosków do funduszu Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU został zakończony.

Informacja o ewentualnym wznowieniu naboru zostanie opublikowana na stronie projektu.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 29.11.2022 o godzinie 8:00

W dniu 8 listopada 2022 roku Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zawarła z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (MFR) Umowę Operacyjną nr MFR/3/REACT2/2022/U Instrument Finansowy dotyczący Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU. Realizacja zamówienia objętego Umową ma na celu utworzenie i wdrożenie Instrumentu Finansowego dotyczącego Pożyczek Antykryzysowych REACT-EU skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, które planują inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do MFR (który pełni rolę Menadżera FF), na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki - instrumenty finansowe dla MŚP” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota środków jaką FRRR dysponuje na udzielanie jednostkowych pożyczek w ramach tego instrumentu finansowego to 20 mln zł.

Warunki Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU:

 • Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 zł
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • Oprocentowanie: Stałe w okresie spłaty pożyczki
 • Wysokość oprocentowania:
 • na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, stanowiące pomoc de minimis, równe wysokości ½ stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, obecnie 3,18% w skali roku
 • a zasadach rynkowych dla przedsiębiorców wykluczonych z pomocy de minimis,  obecnie od 6,95% w skali roku
 • Brak opłat i prowizji
 • Bez wymogu wkładu własnego
 • Grupa docelowa: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego
 • Cel finansowania: inwestycyjny
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą cele inwestycje  dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego, dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:

  • rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
  • utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
  • przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
  • zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
  • wykorzystywania w działalności OZE;
  • inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez FRRR.

Wnioski o Pożyczkę Antykryzysowa REACT-EU w ramach naboru ciągłego można składać osobiście, pocztą lub kurierem.

Informacje o pożyczkach można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 20f/1, tel. 18 26 777 39, wew. 29,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Marcika 4a, I piętro, lok. 9, tel. 575 152 750, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 33-37 lol. 4, tel. 14 62 103 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Status: Trwa Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

• Kwota pożyczki do 1.500.000 zł
• Okres spłaty do 84 miesięcy
• Okres karencji do 6 miesięcy
• Oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
4160 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)