Zostań Podhalańskim Przedsiębiorca

O projekcie

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Rekrutacja

Projekt przewiduje 6 naborów. Pierwszy nabór rusza we wrześniu 2016 roku. Kolejne co ok. 3 miesiące.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.

Strona Projektu

Finansowanie