Podhalański Przedsiębiorca z POWERem!

O projekcie

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób młodych do 29 roku życia (w tym młodzieży NEET).

Celem głównym projektu jest wsparcie osób, spełniających kryteria grupy docelowej, w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe finansowe, do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Do kogo skierowany jest projekt

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej spełniające poniższe kryteria:

  • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie prac,
  • zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego,
  • w wieku 18-29 lat,
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Kwota dofinansowania

W ramach bezzwrotnej dotacji można uzyskać nawet 30 000 zł.

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1
34-700 Rabka-Zdrój

tel. 18 26 777 39 wew. 29 lub 22

tel. kom. 537 430 555

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (biuro terenowe)
al. Tysiąclecia 44

34-400 Nowy Targ

tel. kom. 530 063 033

pon. – pt. 8 – 16

Strona projektu

Więcej informacji na dedykowanej stronie Projektu – Podhalański Przedsiębiorca z POWERem!

Finansowanie