MOWES - Subregion Tarnowski 2.0

Tytuł projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Numer projektu: RPMP.09.03.00-12-0003/19

Finansowanie:

 • Wartość projektu łącznie: 8 018 028,02 zł
 • Wysokość dofinansowania: 7 789 753,62 zł
 • Wkład własny: 228 274,40 zł

Teren: Województwo małopolskie

 • subregion tarnowski:
  • powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.09.2023 r.

Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej i wzmocnienie potencjału 120 podmiotów ekonomii społecznej Subregionu Tarnowskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora. Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz Miasto Tarnów.

Dla kogo: 

 1. W zakresie usług animacji lokalnej wsparcie jest adresowane do społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 2. W zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do:
  • osób fizycznych zainteresowanych i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego;
  • przedsiębiorstw społecznych.
 3. W zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Oferta:

 1. Usługi animacji lokalnej
  W zakresie animacji wsparcie jest realizowane w formie spotkań animacyjnych, konsultacji, wizyt stażowych oraz seminariów.

 2. Inkubacja
  W ramach Inkubacji przewidziane jest doradztwo kluczowe podmiotów ekonomii społecznej, a także osób fizycznych zainteresowanych ich tworzeniem oraz możliwość skorzystania z Inkubatora.

 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz w zakresie reintegracji zawodowej dla przedsiębiorstwa społecznego
  Oferowane jest między innymi wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, usługi prawne, doradztwo podatkowe i zawodowe, coaching oraz organizacja szkoleń zawodowych, a także grupowe spotkania reintegracyjne.

 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed dotacją dla przedsiębiorstw społecznych
  W ramach wsparcia przewidziane są wykłady z zakresu biznesplanu i zakładania działalności dla grup oraz dla grup inicjatywnych doradztwo indywidualne oraz coaching.

 5. Dotacje i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego
  W ramach wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem jego przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) oraz wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne.

 6. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  Oferowane są usługi doradztwa specjalistycznego biznesowego, doradztwa prawnego, usługi księgowe, usługi marketingowe.

 7. Pozostałe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej
  W ramach wsparcia organizowane między innymi są szkolenia wyjazdowe dla podmiotów ekonomii społecznej, szkolenia oraz doradztwo prawne dla osób fizycznych chcących założyć organizację pozarządową.

 8. Granty
  Wsparcie w tym zakresie obejmuje wypłatę grantów wraz z organizacją warsztatów na temat przygotowania oraz rozliczenia wniosków grantowych.

Biura projektu: 

 • Lider projektu:
  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
  tel. : (32) 645-19-98 lub 575-606-511
  Ksenia Kwiatkowska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ewelina Starzycka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Partner:
  • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego „FHT”
   ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
   tel.: (14) 307-01-31
   Agnieszka Sroka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   tel.: 575-122-082

Finansowanie

finansowanie

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.
W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Status: Trwa MOWES - Subregion Tarnowski 2.0

Informacje podstawowe

77 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)