Fundusz stypendialny

Uwaga, przypominamy, że termin składania wniosków upływa 15 lutego 2022 r.

JESTEŚ MŁODY I ZDOLNY?
MASZ DOBRE WYNIKI W NAUCE?

JESTEŚ OTWARTY NA ŚWIAT, LECZ TRUDNE WARUNKI MATERIALNE  NIE POZWALAJĄ CI REALIZOWAĆ SWOICH AMBICJI I MARZEŃ W ZAKRESIE EDUKACJI?

JEŚLI NA POWYŻSZE PYTANIA ODPOWIADASZ TWIERDZĄCO
TO Z PEWNOŚCIĄ OFERTA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKI JEST DLA CIEBIE

CELE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FRRR:

  • udzielanie pomocy materialnej absolwentom szkół średnich z Regionu Rabki rozpoczynającym naukę w szkołach wyższych, pomaturalnych oraz policealnych.
  • udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół średnich pochodzącym z Regionu Rabki.
  • udzielanie pomocy materialnej osobom uczącym się, szczególnie uzdolnionym, pochodzącym z Regionu Rabki
  • współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej działającymi na rzecz wspierania edukacji.
  • współpraca ze szkołami działającymi w Regionie Rabki.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

Stypendia przyznawane są na okres pięciu miesięcy w dwóch cyklach od września do stycznia i od lutego do czerwca każdego roku kalendarzowego. Osobami uprawnionymi do wystąpienia o przyznanie stypendium są osoby, które nie ukończyły 25 roku życia oraz nie ukończyły studiów wyższych i jednocześnie spełniają łącznie następujące warunki:

  1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej
  2. osiągają dobre wyniki w nauce

Warunkiem przyznania pomocy jest wypełnienie i złożenie wniosku stypendialnego >> pobierz wniosek

Koniecznie zapoznaj się z zaktualizowanym regulaminem >> TUTAJ

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O STYPENDIACH:

KONTAKT:

Szczegółowe warunki i dodatkowe informacje o Funduszu Stypendialnym Fundacji Rozwoju Regionu Rabki można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabki:
ul. Orkana 20 f/1,
34-700 Rabka-Zdrój,
tel. 18 26 777 39
e-mail:    poczta@frrr.pl

Konto bankowe Funduszu: 03 1020   3466 0000 9002 0003 9677

Gdzie szukać pomocy i informacji o programach stypendialnych