fb
lang
Realizowane projekty

Fundusz stypendialny

Szanowni Państwo,

aktualnie prowadzony przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka nabór wniosków stypendialnych zakończył się 15 września. Podczas trwania naboru dokonywana była zmiana strony internetowej na wersję spełniającą wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Niestety, podczas prac związanych z uruchamianiem nowej strony, w wyniku błędu pracownika, omyłkowo podpięto starą, obowiązującą do 18.01.2022 r. archiwalną wersję regulaminu, która dopuszczała składanie wniosków przez uczniów dopiero rozpoczynających naukę w szkole średniej. Nieaktualny regulamin wisiał na stronie od 05-13.09.2022 roku. Bardzo Państwa przepraszamy za ten błąd i informujemy, że w zakończonym naborze rozpatrywane będą jedynie wnioski spełniające kryteria regulaminu obowiązującego od 18.01.2022 roku. Złożone wnioski niespełniające kryteriów w/w regulaminu zostaną zwrócone. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do złożenia wniosków w kolejnym okresie naboru.

 

Uwaga, przypominamy, że termin składania wniosków upływa 15 września 2022 r.

 • Jesteś młody i zdolny?
 • Masz dobre wyniki w nauce?
 • Jesteś otwarty na świat, lecz trudne warunki materialne  nie pozwalają ci realizować swoich ambicji i marzeń w zakresie edukacji?
 • Jeśli na powyższe pytania odpowiadasz twierdząco

To z pewnością oferta funduszu stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabki jest dla Ciebie!

Cele funduszy stypendialnego FRRR:

 • udzielanie pomocy materialnej absolwentom szkół średnich z Regionu Rabki rozpoczynającym naukę w szkołach wyższych, pomaturalnych oraz policealnych.
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół średnich pochodzącym z Regionu Rabki.
 • udzielanie pomocy materialnej osobom uczącym się, szczególnie uzdolnionym, pochodzącym z Regionu Rabki
 • współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej działającymi na rzecz wspierania edukacji.
 • współpraca ze szkołami działającymi w Regionie Rabki.

Zasady przyznawania stypendium:

Stypendia przyznawane są na okres pięciu miesięcy w dwóch cyklach od września do stycznia i od lutego do czerwca każdego roku kalendarzowego. Osobami uprawnionymi do wystąpienia o przyznanie stypendium są osoby, które nie ukończyły 25 roku życia oraz nie ukończyły studiów wyższych i jednocześnie spełniają łącznie następujące warunki:

 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej
 2. osiągają dobre wyniki w nauce

Warunkiem przyznania pomocy jest wypełnienie i złożenie wniosku stypendialnego

Koniecznie zapoznaj się z aktualnym regulaminem

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt:

Szczegółowe warunki i dodatkowe informacje o Funduszu Stypendialnym Fundacja Rozwoju Regionu Rabka można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabki:
ul. Orkana 20 f/1,
34-700 Rabka-Zdrój

Konto bankowe Funduszu: 03 1020   3466 0000 9002 0003 9677

Gdzie szukać pomocy i informacji o programach stypendialnych:

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM 2022/2023

 

 

Status: Trwa Fundusz stypendialny

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

1199 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)