Fundusz stypendialny

Uwaga, przypominamy, że termin składania wniosków upływa 15 września 2023 r.

 • Jesteś młody i zdolny?
 • Masz dobre wyniki w nauce?
 • Jesteś otwarty na świat, lecz trudne warunki materialne  nie pozwalają ci realizować swoich ambicji i marzeń w zakresie edukacji?
 • Jeśli na powyższe pytania odpowiadasz twierdząco

To z pewnością oferta funduszu stypendialnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabki jest dla Ciebie!

Cele funduszy stypendialnego FRRR:

 • udzielanie pomocy materialnej absolwentom szkół średnich z Regionu Rabki rozpoczynającym naukę w szkołach wyższych, pomaturalnych oraz policealnych.
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół średnich pochodzącym z Regionu Rabki.
 • udzielanie pomocy materialnej osobom uczącym się, szczególnie uzdolnionym, pochodzącym z Regionu Rabki
 • współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej działającymi na rzecz wspierania edukacji.
 • współpraca ze szkołami działającymi w Regionie Rabki.

Zasady przyznawania stypendium:

Stypendia przyznawane są na okres pięciu miesięcy w dwóch cyklach od września do stycznia i od lutego do czerwca każdego roku kalendarzowego. Osobami uprawnionymi do wystąpienia o przyznanie stypendium są osoby, które nie ukończyły 25 roku życia oraz nie ukończyły studiów wyższych i jednocześnie spełniają łącznie następujące warunki:

 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej
 2. osiągają dobre wyniki w nauce

 

Warunkiem przyznania pomocy jest wypełnienie i złożenie wniosku stypendialnego

Koniecznie zapoznaj się z zaktualizowanym regulaminem

Gdzie szukać informacji o stypendium:

Kontakt:

Szczegółowe warunki i dodatkowe informacje o Funduszu Stypendialnym Fundacji Rozwoju Regionu Rabki można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabki:
ul. Orkana 20 f/1,
34-700 Rabka-Zdrój

Konto bankowe Funduszu: 03 1020   3466 0000 9002 0003 9677

Gdzie szukać pomocy i informacji o programach stypendialnych:

 

Status: Trwa Fundusz stypendialny

Szybki kontakt

Informacje podstawowe

1680 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)