Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Chcesz rozwinąć swoją firmę szkoląc siebie i pracowników?

Zdobądź nawet 80% dofinansowania !!!

Krok 1

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie i jaką część kosztów możesz pokryć w ramach dofinansowania.

Jesteś właścicielem firmy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, która posiada siedzibę/oddział, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego lub suskiego?

Możesz wziąć udział w projekcie i otrzymać 50% dofinansowania!

Dodatkowo, jeżeli:

  • w usłudze weźmie udział pracownik, który ma powyżej 50 lat?
  • w usłudze weźmie udział pracownik o wykształceniu średnim lub niższym?
  • chcesz skorzystać z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji?
  • prowadzisz działalność na terenie Nowego Targu lub Zakopanego?
  • prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu lub z branż wysokiego wzrostu?
  • Twoja firma uzyskała wsparcie z Działania 2.2 PO WER?

Możesz otrzymać 80% dofinansowania!


 

Krok 2

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Wszystko możesz załatwić elektronicznie, usiądź więc wygodnie w swoim biurze i wykonaj kolejno poniższe czynności:

  1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  2. Poczekaj około 30 minut - dzięki temu większość informacji w naszym systemie zostanie zaimportowana z BUR.
  3. Zarejestruj się w naszym Systemie Obsługi.
  4. W czasie trwania naboru złóż Wniosek poprzez System Obsługi.

Jeśli pojawią się problemy bądź wątpliwości zawsze możesz zwrócić się z prośbą o pomoc. Możemy przyjechać do Twojej firmy i pomóc Ci przejść etapy rejestracji i omówić składanie Wniosku.


 

Krok 3

Podpisanie umowy

Po pozytywnej weryfikacji Twojego Wniosku przygotujemy umowę, którą możemy podpisać u nas w biurze lub u Ciebie w firmie.
Znajdziesz w niej niezbędne informacje do wpłaty Twojej części kosztu usługi (nazywamy ją „wkładem własnym”).
Kiedy wpłacisz wkład własny, pracownik Punku Obsługi Przedsiębiorcy zarejestruje w Bazie Usług Rozwojowych Twój unikalny numer (nazywamy go „ID wsparcia”). Od tego momentu możesz skorzystać ze szkoleń z dofinansowaniem.

 


BRAWO! MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

Usługi rozwojowe (min. szkolenia) dostępne są do wyboru z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Instrukcja BUR - zapis na usługę rozwojową


 

Krok 4

Udział w usłudze rozwojowej

Ty i/lub Twoi pracownicy bierzecie udział w szkoleniu.
PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!!!
Przed rozpoczęciem szkolenia Ty i/lub Twoi pracownicy musicie podpisać Oświadczenie Uczestnika Projektu, a po skorzystaniu z usługi (szkolenia, doradztwa, egzaminu) musicie wypełnić ankietę oceniającą. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli dofinansować usługi.


 

Krok 5

Rozliczenie z firmą szkoleniową

Po zakończeniu Usługi rozwojowej i uzupełnieniu przez Ciebie (i/lub Twoich pracowników) ankiet możemy dokonać rozliczenia z Dostawcą Usług. Ten etap odbywa się bez Twojego udziału.
Jeżeli do usługi, którą wybrałeś doliczony został podatek VAT – musisz go zapłacić bezpośrednio do Dostawcy Usług (najczęściej firmy szkoleniowej/doradczej).


Pamiętaj, że wszelkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM na lata 2014-2020

Dokumenty Rekrutacyjne:

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.
Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.
W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.


Finansowanie

Status: Zakończony Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Szybki kontakt

 

Informacje podstawowe

Nabór -> 5-6.12.2023
46977 odsłon

Poleć to dalej!

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)