Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

O projekcie

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

Poziom dofinansowania i grupy docelowe

W ramach projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa – jako tzw. wkład własny).

Grupy docelowe oraz usługi, dla których wsparcie może zostać zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%). Są to:

  • pracownicy powyżej 50 roku życia,
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
  • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER,
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

Bon rozwojowy

1 Bon = 60,00 PLN

Limity bonów:

  • usługi szkoleniowej – 1 bon/ godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  • usługi doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/ godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  • usługi jednorazowej (egzaminu) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

 

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, lub 30 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia.

Punkty Obsługi Przedsiębiorców

Rabka-Zdrój

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1
34-700 Rabka-Zdrój
tel.: 537 430 555
poczta@frrr.pl
pon. – pt. 8 – 16

Zakopane

Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15
34-500 Zakopane
(biuro Tatrzańskiej Izby Gospodarczej)
tel.: 667 005 974
biuro@tig.zakopane.pl
pon. – pt. 9 – 17

Strona projektu

Więcej informacji na dedykowanej stronie Projektu – Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Finansowanie