20.09.2021 NABÓR WNIOSKÓW NA POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR

Wyniki naboru -> tutaj


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 8:15 lista wniosków złożonych w Fundacji Rozwoju Regionu Rabka przekroczyła limit określony w Regulaminie Udzielania Pożyczek tj. 250% alokacji przypadającej na FRRR.

Zgodnie z regulaminem nabór wniosków trwa 3 dni robocze. Wnioski można składać do 22.09.2021 do godz. 16.00. Wnioski zostaną zarejestrowane, ale znajdować się będą poza Lista Podstawową i Listą Rezerwową.


20.09.2021 NABÓR WNIOSKÓW NA POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR

W związku z podpisaniem aneksu do Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zwiększającym o 40 mln zł pulę środków na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniu 20 września 2021 r (poniedziałek) o godz. 8.00 rozpoczynamy nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty dotyczące Pożyczki Płynnościowej znajdują się na naszej stronie w zakładce „Aktualne projekty”