Pożyczka Płynnościowa

[aktualizacja 21.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR  środków, z przykrością informujemy, że nabór zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że Pośrednikiem Finansowym BGK przy Pożyczce Płynnościowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na terenie województwa małopolskiego jest:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
tel: (014) 621-34-50  ; (014) 623-55-00
tel/fax: (014) 621-39-55
@: tarr@tarr.tarnow.pl

Szanowni Państwo,

wystartowaliśmy z kolejnym projektem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni.

Udzielamy pożyczek służących utrzymaniu bieżącej działalności i zapewnieniu płynności finansowej.

Warunki pożyczki:

  • Brak opłat i prowizji
  • Wkład własny nie jest wymagany
  • Spłata tylko rat kapitałowych – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące
  • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
  • Wartość pożyczki nie może przekroczyć 15 mln zł
  • Wakacje kredytowe – raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty)

Szczegóły: http://frrr.pl/projekty/pozyczka-plynnosciowa/