Pomyśl o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego 🤩🍀‼️

Masz pomysł na działalność gospodarczą, która łączy cele ekonomiczne ze społecznymi❓ Bliskie Ci są idee ekonomii społecznej❓ ‼️Pomyśl o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego🤩🍀‼️
Przedsiębiorstwa społeczne:
– tworzą nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
– integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
– produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
– pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
– umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie z marzeniami, potrzebami i umiejętnościami osób zatrudnianych
📣📣📣Od 7 do 17 grudnia br. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych od grup inicjatywnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych📣📣📣
Zajrzycie na stronę www👇