Ochrona miejsc pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wypłacił już 200 mln zł, a na przedsiębiorców z naszego regionu wciąż czekają środki na wsparcie etatów w firmach. Wnioski można składać do 27 września.

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i zatrudniających powyżej 49 pracowników. Warunkiem jest spadek dochodów gospodarczych minimum 15 procent w ciągu kolejnych dwóch miesięcy lub minimum 25 proc. w ciągu miesiąca. Dotychczas 41,8 tys. pracowników zostało objętych pomocą.

Wciąż możecie złożyć wniosek o wsparcie etatów w swoich firmach. MŚP oraz firmy zatrudniające powyżej 49 pracowników z Małopolski mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń w czasie obniżonego wymiaru pracy i przestoju ekonomicznego do WUP, do 27 września

apeluje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Środki są wypłacane na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę co miesiąc, przez okres maksymalnie trzech miesięcy.

Wniosek można składać do 27 września 2020 roku na dwa sposoby:

Ze względów bezpieczeństwa warto  złożyć wniosek w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy chcący złożyć wniosek w formie papierowej powinni wysłać go pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

Dodatkowe informacje na temat wniosku można przeczytać na stronie WUP w Krakowie