tlo3

20 lat FRRR to dziesiątki projektów i tysiące pojedynczych ludzkich historii, poznaj jedyne w swoim rodzaju dwie dekady.

O FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 r. w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Rabki oraz popierania wszelkich inicjatyw zmierzających do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomagania już istniejącym. Od początku działalność statutowa FRRR realizowana była w dwóch kierunkach tj. udzielanie pożyczek na rozwój działalności gospodarczej oraz realizowanie inwestycji mających przyczynić się do rozwoju regionu Rabka, a także wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i ekonomicznych.

Działalność FRRR

Działalność FRRR ma za zadanie odpowiedzieć na podstawowe pytania każdego przedsiębiorczego człowieka:  jak…

 • … założyć firmę?
 • … uzyskać niezbędne środki finansowe?
 • … mieć zapewnione stałe wsparcie?
 • … dostosowywać swoją działalność do nowych potrzeb i celów?
 • … dbać o stały rozwój firmy?
 • … podnosić kwalifikacje swoje i swoich pracowników?
 • … podnosić skuteczność działania bez zbędnych wydatków?
 • … imponować zastosowaniem nowoczesnych technologii?
 • … znacznie ograniczyć swoje koszty?
 • … być zawsze na bieżąco z programami wspierającymi ze środków UE?
 • … zdobyć środki na edukację szczególnie zdolnych dzieci?
 • … wspomóc finansowo zdolną młodzież?

Lecz nie kończymy na teoretycznych odpowiedziach na powyższe pytania.
Konkretnie i praktycznie pomagamy we wcieleniu ich w życie poprzez:

 • prowadzenie czterech funduszy pożyczkowych
 • stworzenie funduszu stypendialnego
 • realizację programów dotacyjnych
 • realizację programów podnoszących kompetencje i kwalifikacje
 • realizacje programów wspierających ekonomię społeczną

Główne cele działalności

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Galeria