MOWES – Zapytanie ofertowe_aktualizacja

W związku z problemami technicznymi poniżej zamieszczamy zaktualizowane zaproszenie do składania ofert na realizację usług księgowych wraz z doradztwem finansowym dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański, w którym przedłużono termin składania ofert do 26 czerwca do godziny 16:00.

Poniżej wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7