Program grantowy – „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie uruchamiają program grantowy. Nabór trwa do 17 maja 2020 r.!!!

Co konkurs ma na celu:

– zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID-19 lub adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy,

– zminimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

Do kogo jest skierowany:

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty ekonomii społecznej (PES), zarejestrowane na terenie Małopolski, które spełniające łącznie 2 warunki:

  1. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową,
  2. zatrudniają co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

 

Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana na granty w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy. W ramach tej kwoty można zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie realnym wsparciem dla grupy potrzebującej obecnie szczególnej pomocy.

Szczegóły tutaj ⇒