Konferencja – „Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, aspekty ekologiczne, ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu”

17 czerwca br. odbyła się konferencja pt. Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, aspekty ekologiczne, ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu.

Konferencja skierowana była do burmistrzów, wójtów oraz doradców ekologicznych i miała na celu przybliżenie tematyki wykorzystania biomasy jako przyszłościowego, ekologicznego i odnawialnego źródła energii cieplnej. Biorąc pod uwagę zasobność naszego regionu, regionów górskich, w biomasę, a także jej  dostępność, warto poruszać tę tematykę, gdyż to szansa na rozwiązanie nie tylko istniejącego problemu zanieczyszczenia powietrza, ale również na wypracowanie sposobu na ekonomiczne i energetyczne uniezależnienie się od dostawców energii.

W konferencji wziął udział Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił problemy zagospodarowania surowców z drewna dla gospodarki energetycznej kraju.

Konferencję otworzył Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, a wprowadzenia do tematu Konferencji dokonał Maciej Kopytek – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Program Konferencji obejmował następujące prezentacje:

Drewno ekologicznym paliwem – prof. dr. hab. Tadeusz Juliszewski – przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Biomasy i Energetyki

Drewno biopaliwem ratującym klimat i środowisko – mgr  inż.  Witold Jaworski – Przewodniczący Komisji Edukacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece

Drzewa, czyli biosekwestracja i gospodarka obiegu zamkniętego – mgr Krzysztof Woźniak – reprezentujący Polskie Forum Klimatyczne

– Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń niskoemisyjnych do spalania biomasyMarek Latoś – przedstawiciel OSKiP oraz PFK

W dyskusji zwrócono uwagę na wykorzystanie biomasy drewnianej w celach grzewczych, wykorzystując zasoby gospodarki leśnej na obszarach górskich w domach indywidualnych i budynkach publicznych.

Konferencja była wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Polskiego Forum Klimatycznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.

Wydarzenie było kontynuacją projektu Transgraniczne Centrum Euroregionu „Tatry”.