Gwarancje Biznesmax

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowało kolejne rozwiązania mające na celu łagodzenie skutków epidemii – to nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki którym dostęp do finansowania będzie większy, a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/lepsze-gwarancje-wiekszy-dostep-do-kredytow