Dobra wiadomość! Organizacje pozarządowe ze wsparciem do końca czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w ramach tarczy 6.0 wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnych, parafii, zakonów i innych kościelnych osób prawnych.

O jakich instrumentach mowa?

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z tej działalności (art. 15zzb),
  • pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
  • pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej (art. 15zze),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły: tutaj