Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.frrr.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

 • Data publikacji strony internetowej: 04.09.2022r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.07.2023r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:

 • Występują pułapki klawiaturowe.
 • Występują elementy graficzne nie zawierające właściwego tekstu alternatywnego.
 • Formularze nie posiadają informacji o błędzie lub jest ona tylko wizualna.
 • Dokumenty do pobrania nie zawierają informacji o rodzaju i wielkości pliku w nazwie.
 • Niektóre z nagłówków nie zawierają treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-12.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: RODOCOMP Dominik Gacek.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-12.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Rusocki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 777 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres:

 • Województwo: małopolskie
 • Powiat: nowotarski
 • Gmina: Rabka-zdrój
 • Miejscowość: Rabka-Zdrój
 • Ulica: Orkana 20F
 • Kod pocztowy: 34-700

Parking

 • Na parkingu wyznaczono 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Należy pamiętać o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Można przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Należy posiadać przy sobie certyfikat psa asystującego i zaświadczenie
  o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi trzeba otworzyć ręcznie.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku znajdują się dwie toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Pętla indukcyjna

 • Fundacja dysponuje przenośną pętlą indukcyjną, którą można zastosować
  w każdym z pomieszczeń.

Tłumacz języka migowego

 • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Aplikacje mobilne

Brak

load

Jesteś sobą, a My dla
Ciebie – poznaj nas :)