Certyfikat – Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Szanowni Państwo,

do 31 lipca 2020 można ubiegać się o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. My, jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej możemy Państwu pomóc w wyborze właściwej kategorii oraz wypełnieniu wniosku.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku.

Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Kategoria III. Sukces rynkowy.

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:

– pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

– pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2020,-,ogloszenie,konkursu,4190.html