IMIĘ I NAZWISKO

NR TEL. WEW. E-MAIL

PEŁNIONE FUNKCJE

 

Maciej Kopytek

 

tel. wew. 26

mkopytek@frrr.pl

Prezes Zarządu FRRR;

Menedżer Funduszu Pożyczkowego „Klęski Żywiołowe”,

Doradca Kluczowy w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

 

Małgorzata Kocik

 

tel. wew. 31

mkocik@frrr.pl

Główna Księgowa;

Koordynator Finansowy projektów: „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” oraz „Mój szef to ja !”

 

Maria Bortliczek

 

tel. wew. 31

mbortliczek@frrr.pl

Księgowa

 

Małgorzata Kowalcze

 

tel. wew. 31

mfilipek@frrr.pl

Pomoc do Księgowości; Koordynator Finansowy projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”,

Specjalista ds. monitoringu w Funduszu Pożyczkowym „Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR”

 

Izabela Smoleń

 

tel. wew. 24

ismolen@frrr.pl

Kierownik Funduszu Pożyczkowego „Wsparcie dla przedsiębiorczych z EFRR”;

Doradca Kluczowy w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”;

Specjalista ds. przedsiębiorczości

 

Agnieszka Luberda

 

tel. wew. 35

aluberda@frrr.pl

Administrator Pożyczek – Fundusze Pożyczkowe „Nowe Inwestycje” i „Rozwój Turystyki”; Menedżer Funduszu „Rozwój Turystyki”; Analityk – w FP „Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR”; Administrator Pożyczek – FP „Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR”

 

Iwona Traczyk

 

tel. wew. 27

itraczyk@frrr.pl

Menedżer Funduszu Pożyczkowego SPO WKP: Administrator FP SPO WKP, Administrator Funduszu Pożyczkowego „Klęski Żywiołowe”, Księgowa w FP „Klęski Żywiołowe” oraz Konsultant ds. realizacji grantów w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

 

Wojciech Myszkal

 

tel. wew. 30

wmyszkal@frrr.pl

Administrator pożyczek w Funduszach Pożyczkowych „Nowe Inwestycje”, „Rozwój Turystyki”, BGK oraz Administrator Systemu Informatycznego

 

Małgorzata Malina-Pachacz

 

tel. wew. 32

mmalina-pachacz@frrr.pl

Opiekun Inkubatora/Benchmarker w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

 

Magdalena Woźniak

 

tel. wew. 21

mwozniak@frrr.pl

Koordynator Regionalny projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”;

Sekretarz „Wiadomości Rabczańskich”,

obsługa biura FRRR

 

Janusz Łukaszka

 

tel. wew. 21

jlukaszka@frrr.pl

Doradca specjalistyczny prawny w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

 

Sabina Barnaś

 

tel. wew. 29

sbarnas@frrr.pl

 

 

Obsługa klienta projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”, Specjalista ds. pożyczek

 

Piotr Rusocki

 

tel. wew. 22

prusocki@frrr.pl

Koordynator projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”; Koordynator Regionalny projektu „Mój szef to ja!”

 

Joanna Skawska

 

tel. wew. 22

jskawska@frrr.pl

Obsługa klienta projektu „Mój szef to ja!”

BIURO FRRR KRAKÓW

Magdalena Kochanowska-Drożdż

 

tel. 889 875 721

mkochanowska@frrr.pl

Specjalista ds. pożyczek; Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

BIURO FRRR TARNÓW

Joanna Przybyło

 

tel. 14 621 03 43

601 358 763

jprzybylo@frrr.pl

Specjalista ds. pożyczek