Zespół
FRRR

Imię i nazwisko

Pełnione funkcje

Numer telefonu

e-mail

MACIEJ

KOPYTEK

Prezes Zarządu FRRR,

Menadżer Funduszu Pożyczkowego Klęski Żywiołowe,

Doradca Kluczowy i Biznesowy w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

 

18 26 777 39 w. 21

mkopytek@frrr.pl

MAŁGORZATA KOCIK

Główna Księgowa

 

18 26 777 39 w. 31

mkocik@frrr.pl

MAŁGORZATA KOWALCZE

Księgowa

18 26 777 39 w. 31

mfilipek@frrr.pl

EWELINA

ANTOSZ

Kadry,

Obsługa projektu: Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

Asystent Specjalisty ds. pożyczek

18 26 777 39 w. 26

eantosz@frrr.pl

IWONA TRACZYK

Menadżer Funduszu SPO WKP,

Administrator Funduszy Pożyczkowych FRRR,

Doradca ds. Inkubacji  w projekcie Zostań Podhalańskim przedsiębiorcą II,

 

Ekspert ds. reintegracji w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

 

18 26 777 39 w. 27

itraczyk@frrr.pl

IZABELA SMOLEŃ

 

Menadżer Funduszu Pożyczkowego Nowe Inwestycje,

Kierownik Funduszy Pożyczkowych BGK,

Specjalista ds. pożyczek,

Doradca Kluczowy w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

18 26 777 39 w. 24

ismolen@frrr.pl

DAWID JĘDRZEJCZYK

Specjalista ds. pożyczek

 

 

 

Biuro Terenowe w Krakowie

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 575 152 750

 

djedrzejczyk@frrr.pl

WOJCIECH MYSZKAL

 

Administrator pożyczek Fundusz Pożyczkowy Nowe Inwestycje

 

18 26 777 39 w. 30

wmyszkal@frrr.pl

AGNIESZKA LUBERDA

 

 

Analityk,

Administrator Pożyczek w Funduszach Pożyczkowych Rozwój Turystyki, Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR

18 26 777 39 w. 35

aluberda@frrr.pl

MAGDALENA WOŹNIAK

Obsługa biura FRRR oraz redakcji „Wiadomości Rabczańskich”,

koordynator regionalny projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

 

18 26 777 39 w. 21

mwozniak@frrr.pl

SABINA BARNAŚ

Specjalista ds. pożyczek,

Doradca w projektach Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

 

18 26 777 39 w. 29

sbarnas@frrr.pl

 

 

 

 

JOANNA PRZYBYŁO

Specjalista ds. pożyczek

Biuro Terenowe Tarnów, ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 03 43

 

jprzybylo@frrr.pl

JANUSZ ŁUKASZKA

Doradca prawny w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

 

18 26 777 39 w.21

jlukaszka@frrr.pl

EWA SOŁEK- KOWALSKA

Animator i Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

 

18 26 777 39 w. 21

ewa.solek@interregio.pl

GRAŻYNA KOMOROWSKA

Pomoc do księgowości,

Specjalista ds. monitoringu w projekcie Zostań Podhalańskim przedsiębiorcą II

 

18 26 777 39 w. 31

gkomorowska@frrr.

pl

JOANNA

SKAWSKA

Obsługa klienta projektu: Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II ,Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

 

18 26 777 39 w. 22

jskawska@frrr.pl

PIOTR

RUSOCKI

Kierownik projektów Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II, Mój Szef To Ja! II, Bon Dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

 

18 26 777 39 w. 22

prusocki@frrr.pl

MAŁGORZATA MALINA-PACHACZ

 

Opiekun inkubatora/benchmarker w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański;

Obsługa projektu: Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

 

18 26 777 39 w. 32

mmalina-pachacz@frrr.pl

AGNIESZKA JASICA

 

Doradca w projektach Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oraz Sądeckie Bony Szkoleniowe

Biuro Terenowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, III piętro

34-600 Limanowa

 

tel. kom. 605 233 578

ajasica@frrr.pl

TERESA TURKIEWICZ

 

Specjalista ds. monitoringu w projektach Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II, Mój Szef To Ja! II

Biuro Terenowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, III piętro

34-600 Limanowa

 

tel. kom. 605 233 578

tturkiewicz@frrr.pl