Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce

Projekt ,,Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. Z.o.o oraz Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z.o.o, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:  08.2011-07.2014