RODO – ochrona danych osobowych, szkolenie wyjazdowe

Serdecznie  zapraszamy na dwudniowe szkolenie wyjazdowe, którego tematem będzie:

RODO – ochrona danych osobowych
organizowane w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Subregion Podhalański”.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 17.04.2019 r. do 30.04.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32. Liczba miejsc ograniczona!

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe – RODO

SP_Pomoc de minimis – Oświadczenia i formularz informacji

SP_Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami

SP_Formularze uproszczony- os. prawne

Do pobrania: Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.