Mój szef to ja

O projekcie

Od 1 sierpnia 2016 roku, wraz z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. jako Liderem oraz Sądecką Izbą Gospodarczą i Miastem Nowy Sącz, realizujemy projekt „Mój szef to ja!”.

Projekt „Mój szef to ja!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie subregionu podhalańskiego, obejmującego następujące powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski.

Grupa docelowa:

Masz 30 lat lub więcej?
Jesteś bezrobotny/a lub bierny/a zawodowo?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego lub Nowego Sącza?

Należysz do jednej z następujących grup:
– osoby powyżej 50 roku życia lub
– osoby długotrwale bezrobotne lub
– osoby z niepełnosprawnościami lub
– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie) lub
– kobiety.

Wsparcie

– szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
– doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu
– dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia)
– szkolenia/ doradztwo po założeniu firmy.

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na http://mojszeftoja.pl

Kontakt

Więcej informacji o projekcie na stronie http://mojszeftoja.pl oraz w Punktach Obsługi:

Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 99 164

tel. 667 005 974

Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

tel. 605 233 175

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

tel. 605 233 578

Finansowanie