Porady prawne

Podatki 2018: JPK mikroprzedsiębiorcy wynajmującego prywatnie nieruchomość

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn.zm.), podatnicy VAT, prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (JPK VAT). Zapis taki wskazuje, że niejako przy okazji został wprowadzony obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych obejmujący podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT, a więc wszystkich czynnych podatników VAT. ...>