O POŻYCZCE:

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców  prowadzących działalność
od co najmniej 24 miesięcy i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego


KWOTA POŻYCZKI - od 10 tys. zł do 1mln zł
WKŁAD WŁASNY - brak wymogu wniesienia wkładu własnego


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

pożyczki mogą być przeznaczone ne przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu: rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,  zwiększające skalę działalności  oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

  • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystanie surowców,
  • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie