KONTAKT:

Informacje dotyczące pożyczek można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR: 34-700 Rabka-Zdrój, ul.Orkana 16 B (od 1 lutego ul.Orkana 20f), tel. 18/26 777 39, 
  e-mail
  : sbarnas@frrr.pl
   
 • Biuro Terenowe FRRR: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721, 
  e-mail
  : mkochanowska@frrr.pl
   
 • Biuro Terenowe FRRR:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14/621 03 43, 
  e-mail
  : jprzybylo@frrr.pl
   
 • Biuro CBMZ: 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10, tel. 33/844 73 44, 
  e-mail
  cbmz@cbmz.pl
   
 • Przedstawiciel terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27,
  tel. (18) 547 21 02, (18) 547 21 03,    
  e-mail:  aruchala@sig.org.pl