DOKUMENTY DO POBRANIA:

 - Regulamin udzielania pożyczek (pdf)
 - załącznik nr 5 do regulaminu
(pdf) 
  
Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim
 
- INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO   (pdf)   
    uszczegółowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020


W formacie pdf - do wypełnienia ręcznie po wydruku
 - Wniosek pożyczkowy  

 - Zał. nr 1 do Wniosku pożyczkowego 
  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

- Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego
  Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc 

 - Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis 

- Załącznik 14 do Umowy Operacyjnej

 - Oświadczenie poręczyciela


W formacie do wypełnienia w edytorach
 - Wniosek pożyczkowy  (doc)

 - Zał. nr 1 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych pożyczkobiorcy

- Zał. nr 2 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
  Oświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc 

 - Zał. nr 3 do Wniosku pożyczkowego (xls)
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Zał. nr 4 do Wniosku pożyczkowego  (doc)
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis 

- Oświadczenie poręczyciela

- Umowa