Mój szef to ja

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 


Masz 30 lat lub więcej?
Jesteś bezrobotny/a lub bierny/a zawodowo?
Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego lub Nowego Sącza?


Należysz do jednej z następujących grup:


- osoby powyżej 50 roku życia lub

- osoby długotrwale bezrobotne lub

- osoby z niepełnosprawnościami lub

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie) lub

- kobiety.


Chcesz założyć własną działalność gospodarczą?

Od 1 sierpnia 2016 roku, wraz z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. jako Liderem oraz Sądecką Izbą Gospodarczą i Miastem Nowy Sącz, realizujemy projekt "Mój szef to ja!".

Projekt "Mój szef to ja!" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy:


- szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu

- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia)

- szkolenia/ doradztwo po założeniu firmy.

 


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 31.07.2019 r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:


- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie)

- kobiety.


W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:


-dla 600 osób- coaching, szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne

-dla 525 osób-dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia) i wsparcie pomostowe do 12m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie szkolenia i doradztwa

-monitoring/kontrola wydatkowania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy.


Planowane efekty:


-założenie 525 firm

-powstanie minimum 544 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom.Więcej informacji o projekcie na stronie http://mojszeftoja.pl oraz w Punktach Obsługi:


Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 99 164

tel. 667 005 974


Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

tel. 605 233 175


Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa

tel. 605 233 578


Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na http://mojszeftoja.pl

Zapytania ofertowe - pliki do pobrania:

 - Rozeznanie rynku: świadczenie usług gastronomicznych

 - Rozeznanie rynku: Wynajem sal na szkolenia i warsztaty

 - Rozeznania rynku: Wynajem sal na doradztwo indywidualne