Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 – START!

Już 5 listopada 2018 r. rusza kolejna, czternasta edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku.
Najmniejsze firmy z całej Polski po raz kolejny mają szansę na przedstawienie swoich osiągnięć oraz
zdobycie głównej nagrody – 40 tys. złotych. Udział w Konkursie jest bezpłatny, jedynym wymogiem
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz spełnienie podstawowych warunków konkursu:
mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro.
Tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2018” oraz nagroda pieniężna – to nie jedyne odznaczenia
przygotowane przez organizatorów. Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe
w kategoriach Start (dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw), Progres (dla firm w „średnim wieku”), Senior
(dla firm działających na rynku najdłużej) oraz Młody Biznes (dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych
przez osoby poniżej 30. roku życia). Dbając o promocję przedsiębiorczości we różnych regionach Polski,
Kapituła Konkursu przygotowała także 8 specjalnych wyróżnień dla najprężniej rozwijających się mikrofirm
z całego kraju. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2019 r. podczas Gali Finałowej, która
tradycyjnie odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Celem naszego Konkursu jest nie tylko promocja i wspieranie przedsiębiorczości, ale również inspirowanie
innych do rozpoczęcia własnego przedsięwzięcia, które będzie nie tylko źródłem dochodu, a i pasją na całe życie.
Poświęcenie się oraz zaangażowanie zawsze muszą być wynagradzane, zwłaszcza jeśli stoi za tym innowacyjny
i efektywny biznes, z dużym potencjałem – Ewa Sobkiewicz, Prezes Zarządu IFR.
W dotychczasowych edycjach Konkursu wzięło udział blisko 3000 przedsiębiorców z przeróżnych
branż, z których ponad 130 zostało nagodzonych. To Konkurs, w którym od lat wspieramy polską
przedsiębiorczość, będąca paliwem dla naszej gospodarki. Z dużym zadowoleniem przyglądam się laureatom
naszego Konkursu, którzy z roku na rok są coraz bardziej innowacyjni, ale też coraz bardziej odważni. Jak
pokazuję nasz program, mikro przedsiębiorcy już nie myślą o Polsce jako jedynym rynku, ale stawiają pierwsze
kroki także na rynkach zagranicznych. To tendencja, której mocno kibicuje, bo nie mam wątpliwości co do
konkurencyjności polskich biznesów i wierzę w to, że laureaci Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku mogą odnosić
sukcesy na światowych rynkach – Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest cyklicznie organizowany od 2005 roku. Od zeszłego roku
operatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
realizowany jest w partnerstwie z Citi Handlowy (partner strategiczny), Fundacją Kronenberga przy Citi
Handlowy (partner merytoryczny) oraz finansowany ze środków Citi Foundation. Konkurs wspiera także
Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości w skład której wchodzą renomowane instytucje i organizacje
biznesowe. Dla wyłonienia zwycięzców, zebrano Kapitułę, członkami której są znani polscy eksperci i
przedsiębiorcy.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu
[www.mikroprzedsiebiorcaroku.com] od 5 listopada do 19 grudnia 2018 r.

Osoba do kontaktu:
Andriy Tsyaputa
Specjalista ds. komunikacji | Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
tel.: +48 534 122 907
e-mail: andriy.tsyaputa@firmyrodzinne.pl