Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektu "Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy"

 

 • W związku z realizacją projektuDoradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę (wysokość wynagrodzenia) za stałe świadczenie usług, doświadczenie i zaangażowanie czasowe osoby na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji i doradztwa beneficjentów ostatecznych (BO) do projektu z obszaru powiatu brzeskiego.
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 15.05.2013r.
 • W związku z realizacją projektuDoradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Społecznego Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę przygotowania i publikacji ogłoszeń prasowych w ramach promocji projektu według opisanych zasad.
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 24.04.2013r.
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę usługi wykonania ulotek promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego .
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 13.02.2013r.
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę (wysokość wynagrodzenia) za stałe świadczenie usług, doświadczenie i zaangażowanie czasowe osoby na stanowisko specjalisty ds. rekrutacji i doradztwa beneficjentów ostatecznych (BO) do projektu z obszaru powiatu brzeskiego.
  :::szczegóły
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę usługi wykonania ulotek promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego .
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 12.07.2012r.
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia kampanii bannerowej w Internecie na odpowiednich portalach tematycznych w związku z realizacją powyższego projektu.
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 23.01.2012r.
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, FRRR zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania ulotek promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 20.01.2012r.
 • W związku z realizacją projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, FRRR zwraca się z zapytaniem o cenę przygotowania i publikacji ogłoszeń prasowych w ramach promocji projektu
  :::szczegóły
  Data ogłoszenia: 13.01.2012r.
 • W związku z realizacją projektu pn.: „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” FRRR zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorców.
  Pobierz załącznik
  Data ogłoszenia: 20.12.2011