List od Marszałka Województwa Małopolskiego

w odpowiedzi na zaproszenie na Rabka Festival – lato z książką – twórcze wakacje dla małych i dużych” otrzymaliśmy list – odpowiedź Marszałka Województwa Małopolskiego :::/dokumenty/10-13.07.pdf