KONKURS NA NAZWĘ FUNDACJI POMAGAJĄCEJ ZWIERZĘTOM W RABCE ZDROJU ROZSTRZYGNIĘTY

Protokół Komisji Konkursowej

Komisja Konkursowa w składzie:

Katarzyna Bednarek – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,

Małgorzata Banach – Członek Komisji Konkursowej,

Andrzej Górowski – Członek Komisji Konkursowej,

Magdalena Wożniak – Członek Komisji Konkursowej,

Maciej Kopytek – Członek Komisji Konkursowej,

 

Zgodnie z postanowieniami V. rozdziału Regulaminu KONKURSU NA NAZWĘ FUNDACJI POMAGAJĄCEJ ZWIERZĘTOM W RABCE ZDROJU, Komisja Konkursowa stwierdza:

- wpłynęły 84 propozycje na nazwę dla Fundacji pomagającej zwierzętom w Rabce-Zdrój,

- wszystkie prace spełniały kryteria konkursowe,

- spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie wybrała nazwę „Łapka-Zdrój”, której autorem jest Julia Zagrodzka z Rabki-Zdrój z ul. Poniatowskiego 106. Autor otrzyma Nagrodę Główną – odtwarzacz mp4 i dyplom.

- Komisja wyróżniła także dwie nazwy: „Rabko-Zwierz” której autorem jest Hubert Walczak z Skomielnej Białej 223 oraz „Rabczański Zakątek Zwierzątek” której autorem jest Aleksandra Buchelt z Rabki-Zdrój, ul. Słoneczna 28/22. Wyróżnione osoby otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.

Tu następują podpisy Komisji Konkursowej