Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II - zapytania

9.05.2018 r.   Informacja o wynikach:

Postępowanie rozstrzygnięte. Wybrana oferta:   Event Voice Tomasz Ruchała, Świniarsko 521, 33-395 Chełmiec

_________________________________________________________________________________________________

W związku z realizacją projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II zapraszamy do składania ofert w ramach postępowań:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/ZPPII dotyczące wyłonienia wykonawcy usług  indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II (RPMP.08.03.01-12-0152/17) – w trybie zasady konkurencyjności.
:::pobierz (zestaw dokumentów w formacie zip)

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Okres realizacji:

07.05.2018 r. – 06.04.2021 r.

(ostatni nabór kandydatów do projektu przewidziano w połowie 2019 r.)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie subregionu podhalańskiego, obejmującego następujące powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

powyżej 50 roku życia,

długotrwale bezrobotne,

z niepełnosprawnościami,

o niskich kwalifikacjach,

kobiety.

 

Rekrutacja:

Projekt przewiduje 11 naborów. Pierwszy nabór rusza w maju 2018 roku. Kolejne będą organizowane średnio co 5 tygodni.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.

:::Strona projektu

::: Zapytania ofertowe

Małopolskie pożyczki

   


Fundusz Pożyczkowy
"Wsparcie dla Przedsiębiorczych z EFRR"

  Pożyczki udzielane przez konsorcjum:

    Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR)
    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. (CBMZ)

Oferta dla mikro, małych  i średnich  przedsiębiorców
prowadzących działalność  od co najmniej 24 miesięcy

i realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego     strona projektu   


_________________________________________________________________________________________________________________
  

Konferencja pt. „Giełda produktów finansowych”
w dniu 25 maja została odwołana.

O nowym terminie poinformujemy.

 

  

 

 

Mój szef to ja! II

Okres realizacji:

07.05.2018 r. – 06.04.2021 r.

(ostatni nabór kandydatów do projektu przewidziano w połowie 2019 r.)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie subregionu sądeckiego, obejmującego następujące powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz Nowy Sącz.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

powyżej 50 roku życia,

długotrwale bezrobotne,

z niepełnosprawnościami,

o niskich kwalifikacjach,

kobiety.

 

Rekrutacja:

Projekt przewiduje 11 naborów. Pierwszy nabór rusza w maju 2018 roku. Kolejne będą organizowane średnio co 5 tygodni.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.

:::Strona projektu

Fundusz pożyczkowy FRRR

Fundusz pożyczkowy FRRR

Proponowana przez nas oferta pożyczkowa skierowana jest do osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego oraz pow. zawierciańskiego i zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.

 
Warunki pożyczki:

 •  maksymalna kwota pożyczki - 120 000 zł

 •  spłata do 5 lat

 •  oprocentowanie:
                            pożyczki inwestycyjne 5%   (starterzy 7%), 
                            pożyczki obrotowe 6%     (starterzy 8%)

 •  możliwość uzyskania 6-cio miesięcznej karencji

 •  bez prowizji i opłat dodatkowych.

 

Informacje o pożyczkach można uzyskać w naszych biurach:

 • Biuro FRRR w Rabce-Zdroju, ul.Orkana 16 B, tel. 18 26 777 39, 889 875 721

 • Biuro Terenowe: 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105, tel. 889 875 721  oraz  737434274.

 • Biuro Terenowe:  33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6, tel. 14 62 103 43 

 Dokumenty do pobrania:
::: Regulamin
::: Wniosek pożyczkowy
::: Oświadczenie poręczyciela

::: Weksel

 

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z naszej oferty pożyczkowej skorzystaj
z poniższego kalkulatora, aby zorientować się w wysokości spłat kolejnych rat
i kosztem odsetek.


FRRR jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, które reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

FRRR współpracuje  z Małopolskim Funduszem Poręczeń Kredytowych >>  www.poreczenia.pl