Oferta pożyczkowa

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI, PODTOPIEŃ,ULEW I INNYCH ZDARZEŃ PRZYRODNICZYCH. :::SPRAWDŹ

Strony realizowanych projektów

Strony internetowe realizowanych aktualnie projektów:

Czas na biznes:

Najważniejszym obszarem działalności Centrum jest pomoc doradcza i organizacyjna skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. CBMZ ma służyć przedsiębiorcom pomocą organizacyjną oraz doradztwem w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. Od roku 2002 zajmuje się działalnością doradczą w pozyskiwaniu Funduszy z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

 


 

Fundusz pożyczkowy:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oferuje wsparcie finansowe w ramach czterech funduszy pożyczkowych:

  • Fundusz oparty o własne środki finansowe - FP
  • Fundusz "Nowe inwestycje" - NI
  • Fundusz "Rozwój turystyki" - RT
  • Fundusz "Klęski żywiołowe" -

 


 

Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje
– wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce
:

Projekt ,,Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje – wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. Z.o.o oraz Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. Z.o.o, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.