Otwarta edukacja IT

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 

W ramach projektu OTWARTA EDUKACJA INFORMATYCZNA proponujemy  bezpłatne warsztaty w zakresie:

-  podstawy obsługi komputera i Internetu

- wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania m.in. system operacyjny Linux, programy biurowe, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy pocztowe, komunikatory

-  legalność oprogramowania, rodzaje licencji

Uczestnicy, którzy będą systematycznie brać udział w działaniach projektowych, na zakończenie udziału w projekcie otrzymają na własność dysk USB z materiałami dydaktycznymi

W ramach projeku uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzystać z sali komputerowej.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby które:

-w chwili przystapienia do projektu znajdują się w wieku powyżej 25 i poniżej 64 lat,

-zamieszkują na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój,

-nie posiadają dostępu do komputera/Internetu lub

-posiadają niską znajomość obsługi komputera albo całkowity jej brak

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 - 31.08.2012

 

Zgłoszenia do projektu w systemie ciągłym przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc w każdy piątek od 24.02.2012 r. w biurze projektu: ul. Orkana 37, 34-700 Rabka-Zdrój w godzinach od 18:00 do 21:00

 

Organizator Projektu:

EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE


ul. Orkana 37,

34-700 Rabka-Zdrój

www.eti.org.pl,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner Projektu:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA


ul. Orkana 16 B,

34-700 Rabka-Zdrój

www.frrr.pl,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II

Oficjalna strona Projektu: www.nowafirma-malopolska.pl

Kontakt: tel/fax 018 267-77-39     
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Projekt „ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6 .2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Grupy docelowe-uczestnicy projektu
Osoby fizyczne zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu
Terminy rekrutacji dla osób z terenów powiatów: nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego:

I edycja
22.03-02.04
.2010 r.
II edycja
V 2010r.
III edycja
VII 2010r.
IV edycja
IX 2010r.
V edycja
X 2010r.
nowotarski limanowski
17.05. - 28.05.2010
tatrzański
5.07 - 16.07.2010r.
nowotarski
06.09 - 17.09.2010
limanowski/tatrzański
od 18.10.2010
do 29.10.2010

Etapy projektu – część realizowana przez FRRR
Projekt będzie realizowany od stycznia 2010 do czerwca 2012.
Cześć projektu realizowana przez FRRR obejmie teren powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego. W każdej edycji zostanie przyjęte po 15 osób (w sumie 90 osób), które w pierwszym etapie odbędą szkolenia (60 godz.) i skorzystają z usług  doradczych (20 godz.) umożliwiających im uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W drugim etapie zainteresowani dotacją napiszą biznesplan i złożą wniosek. Minimum 60 najlepszych projektów może liczyć na dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł, a także część z nich – na tzw. wsparcie pomostowe, czyli dofinansowywanie bieżących kosztów prowadzenia rozpoczętej już działalności kwotą 800 zł miesięcznie przez 6 miesięcy oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Analogiczne działania w ramach projektu prowadzone będą przez partnerów realizujących projekt na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w konsorcjum z 8 innymi organizacjami z terenu Małopolski.

Instytucje Konsorcjum w regionie z podziałem na powiaty, które obejmą:

 

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Miasto Kraków

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  Powiat chrzanowski, olkuski, miechowski

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
  Powiat oświęcimski

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
  Powiat krakowski, proszowicki, tarnowski

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  Powiat nowotarski, tatrzański, limanowski

 • Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego
  Powiat myślenicki, bocheński, wielicki

 • Sądecka Izba Gospodarcza
  Powiat gorlicki, nowosądecki, Miasto Nowy Sącz

 • Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju
  Powiat suski, wadowicki

 • Tarnowska Agencją Rozwoju Regionalnego
  Powiat brzeski, dąbrowski, Miasto Tarnów

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Od września 2009r. wraz z Urzędem Miasta Rabka-Zdrój realizowaliśmy projekt

W projekcie wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich rabczańskich gimnazjów.

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka od dnia 01.03.2012 roku realizuje projekt pn.:

„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” .Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W ramach Projektu, Konsultanci PK KSU świadczą:


Usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:

 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;

 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;

 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

 

W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc.

Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.

Usługa informacyjna jest usługą bezpłatną.


Usługi doradcze, kierowane są do poszczególnym grup klientów PK KSU:


Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą Klienta przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, a w szczególności w zakresie:

 • wstępnej diagnozy potrzeb klienta,

 • konsultacji nt. profilu planowanej działalności,

 • analizy SWOT planowanej działalności,

 • analizy form i źródeł finansowania działalności,

 • pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

 • pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:

 

 • Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);

 • Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);

 • Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);

 • Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)

Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta to 10 zł za godzinę pracy doradcy.

Usługi świadczone są w różnych formach w zależności od potrzeb klienta:

 • osobiście:
  - w biurze FRRR od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 ul. Orkana 16 B 34-700 Rabka-Zdrój, tel.: 18 26 777 39, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • na dyżurach wyjazdowych:

 

Nazwa instytucji ulica nr budynku nr lok.

Miejscowość

Termin dyżuru

Godziny dyżuru

Telefon

1

Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 1

Brzesko

1,2,3,4, piątek miesiąca

9:00-13:00

14 686 31 00

2

Starostwo Powiatowe w Limanowej ul. Józefa Marka 9

Limanowa

Każdy pierwszy i drugi wtorek miesiąca

10:00-15:00

18 337 58 63

3

Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2

Chełmiec

Co drugi miesiąc w każdy trzeci wtorek miesiąca

10:00-15:00

18 414 56 22 lub 18 414 56 43

4

Urząd Miejski w Krynicy –Zdroju Kraszewskiego 7

Krynica-Zdrój

Co drugi miesiąc w każdy trzeci wtorek miesiąca

10:00-15:00

 

5

Powiatowy Urząd Pracy ul. Szpitalna 14

Nowy Targ

1 i 3 wtorek miesiąca

9:00- 13:00

605 517 685

6

Biuro FRRR

ul. Limanowskiego1 A,

Wieliczka

Każdy czwartek miesiąca

10:00-14:00

12 27 811 72

7

Urząd Miejski Andrychów
ul. Rynek 15

Andrychów

Pierwsza i trzecia środa miesiąca

11:00 – 15:00

33 875 23 60

 • Drogą telefoniczną : usługa wymaga wyrażenia zgody Klienta na nagranie rozmowy, przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych niezbędnych do zarejestrowania usługi w systemie SIKSU.

 • Drogą elektroniczną: wymaga zalogowania się do serwisu SIKSU.
  Osoby, które po raz pierwszy chcą skorzystać z elektronicznego systemu uzyskiwania informacji muszą się zarejestrować. Do rejestracji potrzebne są dane osobowe (w tym PESEL) oraz teleadresowe.

Innych lokalizacjach:

 • ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 03 43
 • ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, tel.: 33 876 28 76
 • ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 441 11 19

Konsultanci PK KSU Fundacji Rozwoju Regionu Rabka:

Usługi informacyjne: Joanna Przybyło, Iwona Traczyk Renata Bryła, Małgorzata Mrowca

Usługa informacyjna opieka nad klientem : Magdalena Kochanowska – Drożdż

Usługi Doradcze – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej: Maciej Kopytek, Joanna Przybyło, Renata Bryła, Małgorzata Mrowca.

 


 

Zostań małopolskim przedsiębiorcą I

Oficjalna strona Projektu: www.nowafirma-malopolska.pl

Kontakt: tel. 018 267-69-96 , tel/fax 018 267-77-39     
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIEBIORCĄ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6 .2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Grupy docelowe-uczestnicy projektu
Mieszkańcy woj. małopolskiego zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą,  z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną firmę w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Termin rekrutacji:

 • I NABÓR: 9 - 20 luty 2009 roku

 • II NABÓR: 14 - 27 kwietnia 2009 roku

 • III NABÓR: 15 - 26 czerwca 2009 roku
Formularze rekrutacyjne można składać w terminach powyższych od godziny 8-16, za wyjątkiem wtorków, kiedy można od 8-18, a w dniach 20 luty,27 kwietnia,26 czerwca - w godzinach od 8 do 15.


Blok szkoleniowy:
3 edycje w 2009 roku :

 • IV -- V; szkolenie w Rabce - Zdrój,

 • VI-VII; szkolenie w Zakopanem,

 • VIII-IX;szkolenie w Rabce - Zdrój,


Etapy projektu – część realizowana przez FRRR

Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (od listopada 2008 r. do lutego 2011 r.)
Cześć projektu realizowana przez FRRR obejmie teren powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. W każdej edycji zostanie przyjęte po 15 osób (w sumie 45 osób), które w pierwszym etapie odbędą szkolenia (100 godz.) i skorzystają z usług  doradczych (20 godz.) umożliwiających im uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W drugim etapie zainteresowani dotacją napiszą biznesplan i złożą wniosek. Minimum 27 najlepszych projektów może liczyć na dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł (przy niewielkim wkładzie własnym – 15 proc otrzymanej dotacji), a także część z nich – na tzw. wsparcie pomostowe, czyli dofinansowywanie bieżących kosztów prowadzenia rozpoczętej już działalności kwotą 800 zł miesięcznie przez 6 miesięcy oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Analogiczne działania w ramach projektu prowadzone będą przez partnerów realizujących projekt na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka w konsorcjum z 8 innymi organizacjami z terenu Małopolski.
Instytucje Konsorcjum w regionie z podziałem na powiaty, które obejmą:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (powiat krakowski, proszowicki Miasto Kraków),

 • Sądecka Izba Gospodarcza (powiat gorlicki, nowosądecki, Miasto Nowy Sącz),

 • Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej (powiat suski, limanowski),

 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (powiat brzeski, dąbrowski, Miasto Tarnów),

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (powiat wielicki, tarnowski),

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (powiat chrzanowski, olkuski, miechowski)

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (powiat nowotarski, tatrzański),

 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (powiat oświęcimski, wadowicki),

 • Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.(powiat myślenicki, bocheński)